Omschrijving (toelichting)

 

Indicator 2022 2023
Verkenning Brabantse steden 2 2
Ondersteuning fieldlabs/faciliteiten 5 3

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

We zijn partner in verscheidene integrale gebiedsontwikkelingen die in potentie uit kunnen groeien tot volwaardige stedelijke inno¬vatiedistricten ingebed in de Brabantse verstede-lijkingsstrategie en verstedelijkingsakkoorden met stedelijke regio’s. Meerdere kansrijke faciliteiten, fieldlabs en proeftuinen zijn in 2022 ondersteund, zoals een develop¬ment center op Gate2 en faciliteiten op het gebied van batterijentechnologie.