Omschrijving (toelichting)

Prestaties/maatregelen Indicator 2022 2023 2024 2025
De vergunningverlening voldoet aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit Aantal vergunningverleningsprocedures waarin gebruik wordt gemaakt van de Wet dwangsom <1% <1% <1% <1%
  Aantal van rechtswege verleende vergunningen a.g.v. late of geen reactie bestuursorgaan (lex silencio positivo) 0 0 0 0
  Beschikkingen zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld – norm 90% 90% 90% 90% 90%
Toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitseisen Handhavingsbeschikkingen blijven in stand na gerechtelijke toetsing 90% 90% 90% 90%
  Mate van spontane naleving (na eerste controles) 60% 60% 60% 60%

 

 

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Bij de verantwoording van de VTH Opdracht 2022 via een statenmededeling in het voorjaar zullen we nader ingaan op de realisaties en bovenstaande VTH-indicatoren. Dit in verband met de timing van de aanlevering van de termijnrapportages van de Omgevingsdiensten.