Omschrijving (toelichting)

Indicator: In Q3 2021 is het beoogde Datalab operationeel. Dit ontwikkelt zich richting Q4 2022 door tot een plaats waar programma’s hulp krijgen met de vertaling van beleidsvragen naar datavragen en -producten.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Het Datalab heeft zich in 2022 ontwikkeld tot een centrale hub in het datagedreven werken, waar programma’s terecht kunnen bij datavraagstukken.