Omschrijving (toelichting)

Streefwaarden:

Indicator 2022 2023 2024 2025
Aantal provinciale collega’s dat de cursus
‘Vergroting weerbaarheid’ heeft gevolgd
100 100    

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

  Vrijwel alle nieuwe medewerkers hebben de cursus gevolgd.