Omschrijving (toelichting)

Indicator

2022

2023

2024

2025

Aantal mede gefinancierde (uitvoerings)projecten gericht op klimaatadaptatie (cumulatief)

5

10

15

20

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In juni 2021 is de Bijdrageregeling Klimaatadaptatieprojecten vastgesteld. De werkregio’s hebben echter meer tijd nodig voor het indienen van goede projectaanvragen. De bijdrageregeling is daarom verlengd tot eind 2022.