Omschrijving (toelichting)

Toelichting: In 2022 voeren we bij geplande beleidsvormingsprocessen tenminste drie experimenten uit met verschillende vormen van participatie.

Streefwaarden

Indicator 2022 2023 2024 2025
Experimenten met verschillende vormen van participatie bij geplande beleidsvormingsprocessen 3 3    

 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 zijn inwoners bij diverse beleids- en uitvoeringsontwikkelingstrajecten betrokken, waaronder het beleidskader Levendig Brabant, de uitvoeringsagenda Natuur, gebiedsontwikkeling ‘t Zoet en verschillende wegenprojecten. Ook organiseerden we in november een jongerentop over wonen, milieu, natuur en participatie.