Omschrijving (toelichting)

 

Indicator 2022 2023 2024 2025

Brabant Innovation Days (BID) die leiden tot 
-nieuwe contacten
-contracten kennisinst..en bedrijven

2 BID’s

320
10

4 BID’s

320
10

4 BID’s

320
10

4 BID’s

320
10

Aansluiten bij innovatiecoalities 5 5 5 5

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Er zijn in 2022 twee Brabant Innovation Days georganiseerd, in Israël en Japan op het gebied van LSH en mobiliteit. Internationaal reizen kende minder beperkingen, onder andere in Duitsland en België zijn er mooie samenwerkingen gerealiseerd zoals een samenwerking op de innovatiecoalitie batterijen door middel van een Beierse Brabantse fieldlab. Daarnaast is er een start gemaakt met een herijking van de strategie en bijbehorende focuslanden.