Omschrijving (toelichting)

Indicator 2022 2023 2024 2025
In uitvoering genomen ha bosuitbreiding (cumulatief) 1.000 1.500 2.500 3.500

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Medio 2022 is de bossenambitie vertaald naar een actieplan Brabantse Bomen waarin is geconcretiseerd met welke acties de ambities voor extra bos en de revitalisering van de bestaande bossen zal worden aangepakt.
De uitvoering van de bossenstrategie vraagt, naast het vinden van financiële dekking voor de ambities, een aanlooptijd om nieuw bos te realiseren in verband met de nodige voorbereidende handelingen. Omdat de aanplant zich in de herfst en winter concentreert is het nog te vroeg om de exacte gegevens van het areaal aan bosuitbreiding in 2022 te kunnen presenteren maar de verwachting is dat deze enigszins achterblijven bij de planning.