Omschrijving (toelichting)

Door het testen en toepassen van de biodiversiteitsmonitoren akkerbouw en veehouderij wordt positief bijgedragen aan de kwantiteit en kwaliteit van het water- en bodemsysteem

Indicatoren:
•    Testen Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw (BMA) bij akkerbouwbedrijven 
•    Toepassen (eenvoudige natuurinclusieve maatregelen) bij Biodiversiteitsmonitor veehouderij 

Streefwaarden Nulmeting 2022 2023
Testen Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw n.v.t. 50 50
Toepassen Biodiversiteitmonitor veehouderij 190 (2021) 150 500

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

•    In 2022 hebben 30 akkerbouwbedrijven de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw getest, de ambitie van 2023 is dat er eind 2023 100 akkerbouwbedrijven de Biodiversiteitsmonitor testen. 
•    Er zijn in 2022 in totaal 154 nieuwe deelnemers bijgekomen in de Biodiversiteitsmonitor veehouderij. Dat brengt het totaal op 245. De eerste evaluatie is gemaakt en hier is een positieve ontwikkeling in de scores te zien. Minstens zo belangrijk is dat de boeren enthousiast zijn en de Biodiversiteitsmonitor zien als managementtool.