Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Met de bijdrage aan de Van Gogh Sites Foundation is in 2022 geïnvesteerd in het beheer, behoud en ontsluiten van het van Gogh erfgoed in Brabant. Ook is besloten tot een bijdrage aan het ontwerpplan Van Gogh Homeland Experience (VGHX) zonder ons overigens te committeren aan vervolgstappen. Dit is mede afhankelijk van de resultaten en vraagt op dat moment mogelijk nieuwe besluitvorming. Overigens leidt deze bijdrage voor de ontwerpfase niet tot commitment voor de volgende stappen, daarover volgt mogelijk aparte besluitvorming.