Omschrijving (toelichting)

 

Indicator 2022 2023
Ontwikkelperspectief (roadmaps) campussen 3 3
Opwerken broedplaatsen/hybride leeromgevingen waarbij arbeidsmarkt en bedrijfsleven worden verbonden 10  

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Samen met campusorganisaties, eigenaren, bedrijven en kennisin¬stellingen wordt op de verschillende campussen gekeken naar de kansen en mogelijkheden voor doorontwikkeling van deze belangrijke plekken voor de Brabantse economie. Voorbeelden zijn de uitbreiding van de Brainport Industries Campus en Pivot Park, waar het gebouw Grizzly wordt gebouwd en ze verder kunnen ontwikkelen dankzij het Nationaal Groeifonds. Inmiddels versterken we op twaalf plekken hybride leeromgevingen en broedplaatsen waar Leven Lang Ontwikkelen hybride vorm krijgt, van Meijerijstad, tot Werkendam, tot Breda.