Omschrijving (toelichting)

De actualisatie van het Uitvoeringprogramma klimaatadaptatie Zuid-Nederland is in voorbereiding. In oktober vindt een werkconferentie klimaatadaptatie plaats voor onze partners.   

Indicator

2022

2023

2024

2025

Een actueel uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-Nederland

 

Percentage provinciale programma’s waarin klimaatadaptatie wordt verankerd

1

 

10%

1

 

30%

1

 

50%

1

 

70%

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-Nederland is op onderdelen aangevuld en geactualiseerd.
Klimaatadaptatie staat steeds meer op de agenda’s van de provinciale programma’s en wordt op diverse manieren ook onderdeel van de (inzet vanuit de) programma’s, zoals Wonen, Werken, Leefomgeving met de Verstedelijkingsstrategie of het programma Multimodale Bereikbaarheid.