Omschrijving (toelichting)

Via het medewerkersonderzoek meten we periodiek de bevlogenheid van medewerkers en waar nodig worden acties geformuleerd en uitgevoerd om deze score te verbeteren.
Indicator: Score bevlogenheid medewerkers in het medewerkersonderzoek (streefwaarde: 7,4, voorjaar 2021 7,1).

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Bevlogenheid is niet specifiek meegenomen in het Medewerkers Onderzoek van 2022, omdat onderwerpen in het kader van Anders Werken, Ontmoeten en Reizen voorrang hebben gekregen.