Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2022

2023

2024

2025

Aantal resterende woningen dat in aanmerking komt voor sanering

5.200

4.800

4.400

4.000

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In verband met een nieuwe rekenmethode die voorgeschreven wordt in de nieuwe Omgevingswet is het op dit moment niet mogelijk om aan te geven of de streefwaarde gehaald is (of in de basis nog juist is). Presanering is nog niet van start kunnen gaan (o.a. door wederom uitstel Omgevingswet), maar is wel in voorbereiding. Eerste conceptsaneringsplannen zijn vrijwel gereed.