Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Ook in 2022 hebben we geadviseerd in provinciale projecten, zijn planadviezen gegeven en zijn gemeentelijke plannen beoordeeld. Met 80% van de gemeenten wordt omtrent planologische initiatieven structureel vooroverleg gevoerd.