Omschrijving (toelichting)

 

Indicator 2022 2023 2024 2025
Opgesteld vermogen   685 MW    

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Eind 2021 was in Brabant een opgesteld vermogen van 299 MW aan windenergie operationeel. De verwachting is dat eind 2022/begin 2023 dit gestegen zal zijn naar ca 430 MW. Grotendeels komt dit door de realisatie van het windpark A16. De techniek neutrale verdubbelingsopgave voor alle provincies tezamen is op 31 december 2020 vastgesteld op 1823 MW. Deze komt bovenop de landelijke taakstelling van 6000 MW wind op land en is niet over de provincies verdeeld. Voor Brabant lijkt een bijdrage daarin van 213 MW reëel (470,5 MW – 257,5 MW in 2020). Deze is/wordt ruimschoots gehaald door middel van zonprojecten. De laatst bekende cijfers m.b.t. zonprojecten zijn die over 2020. Toen stond er in Brabant een omgerekend vermogen van ca 1500 MW aan zon op dak (bedrijven en particulieren) en op land.