Omschrijving (toelichting)

Indicator: 90% binnen de termijn afgehandelde bezwaarschriften en administratieve beroepen

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Jaar 2022 2021 2020
Afgehandelde bezwaar- en beroepschriften 179 194 200
Binnen termijn 91% 77% 90%
Buiten termijn 9% 23% 10%

De Hoor- en Adviescommissie (HAC) stelt vast dat in 2022 een percentage van 91% van de door de HAC behandelde bezwaarschriften binnen de wettelijk voorgeschreven termijn is afgehandeld. Afgezien van de overschrijding in 2021 (door juridisch en bestuurlijk-complexe dossiers uit 2020 en begin 2021 op het gebied van cultuursubsidies en handhaving) loopt de tijdigheid weer in de pas met die van voorgaande jaren (2020: 90%).