Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Voor wat betreft detailhandel zijn we voor de regio’s Noordoost Brabant en Zuidoost Brabant de afspraken aan het herijken en actualiseren. In de regio’s Midden en West volstaan de bestaande afspraken. Voor wat betreft bedrijventerreinen volstonden de bestaande afspraken, maar willen we op basis van de recente prognoses in 2023 komen tot nieuwe afspraken met de regio's. 

Samen met gemeenten voert de provincie een selectief clusteringsbeleid voor de ontwikkeling van grootschalige logistiek in Noord-Brabant, op nieuwe én bestaande terreinen. Hiertoe hebben we in december 2022 afspraken gemaakt met de regio’s. De afspraken zijn 1ste kwartaal 2023 door Provinciale Staten met een voorbereidingsbesluit bekrachtigd (zie Voorbereidingsbesluit grootschalige logistiek, PS 09/23). Het beleid is tevens opgenomen in het (ontwerp) beleidskader Wonen en Werken wat voorzien is in het voor jaar 2023 te worden vastgesteld.