Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Eens per bestuursperiode stelt de provincie nieuwe prognoses op over de ruimtebehoefte van bedrijventerreinen en kantoren. In oktober 2022 is de rapportage voor deze bestuursperiode vastgesteld. Uit de rapportage komt naar voren dat de verwachte ruimtevraag van bedrijven(terreinen) fors groter is dan bij de vorige prognose. In tegenstelling tot eerdere prognoses wordt ook extra ruimtevraag verwacht na 2030 (zie statenmededeling).