Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Ook in 2022 hebben we ieder kwartaal onze ‘Monitor Bevolking en Wonen’ en ons ‘Kwartaalbeeld Woningmarkt Noord-Brabant’ geactualiseerd. Daarnaast hebben we onze monitoringsactiviteiten geïntensiveerd, om nog meer zicht te krijgen op de voortgang van de woningbouw, op geschikte locaties én mate van vraaggerichtheid.