Omschrijving (toelichting)

 

Indicator 2022 2023
Aantrekken van 500 extra talenten en binden aan Brabant via de programma’s Talent attraction Programm en International student programm. 250 250
 Met het Future Talent Brabant (voorheen genaamd Innovation Makers Programma) creëren we een ecosysteem, waardoor tenminste 3500 talenten de mogelijkheid krijgen om zich beter voor te bereiden en toe te treden tot de Brabantse arbeidsmarkt.  500 3000
 Opzetten en verder uitwerken van broedplaatsen /hybride leeromgevingen 5 5

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Per 1 september 2022 is de pilot MKB-traineeship opgestart om extra talenten aan te trekken en te binden aan Brabant. Het Expat Center South rolt in 2023 diensten Brabantbreed uitrollen op het gebied van Living In en MKB-accountmanagement, om talent voor te bereiden op toetreding tot de Brabantse arbeidsmarkt. Op inmiddels twaalf plekken in Brabant krijgt Leven Lang Ontwikkelen hybride vorm door samen te werken in fieldlabs of andersoortige broedplaatsen.