Omschrijving (toelichting)

Toelichting
Verplichte indicator: Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht.

Indicator 2022 2023 2024 2025
Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht 0 0 0 0

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Voor het begrotingsjaar 2022 is vanwege termijnoverschrijding voor het indienen van de begroting 2022 voor twee gemeenten sprake van preventief financieel toezicht in verband met herindeling. De overige gemeenten vallen onder het gebruikelijke repressieve financiële toezicht. Voor het jaar 2023 zijn er geen gemeenten onder preventief toezicht.