Voorwoord

Welkom in de webversie van de Jaarstukken 2023 van provincie Noord-Brabant

U bent op de homepage van de webversie van de Jaarstukken 2023 van de provincie Noord-Brabant. De Jaarstukken zijn door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangeboden.

De Jaartukken zijn onderdeel van de sturings- en verantwoordingscyclus.  Op deze website vindt u ook een PDF-versie van de Jaarstukken 2023. 

Behandeling door Provinciale Staten: 28 juni 2024.