Voorwoord

Welkom in de webversie van de Begroting 2024 van provincie Noord-Brabant

U bent op de homepage van de webversie van de Begroting 2024 van de provincie Noord-Brabant. De begroting is door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangeboden.

De begroting is onderdeel van de sturings- en verantwoordingscyclus. In de begroting staat wat de provincie Noord-Brabant wil bereiken, wat we daarvoor gaan doen en welke middelen daarvoor worden ingezet. Op deze website vindt u ook een PDF-versie van de Begroting 2024. 

Behandeling door Provinciale Staten: 10 november 2023 .