Voorwoord

Welkom in de webversie van de begroting van provincie Noord-Brabant

U bent op de homepage van de webversie van de begroting 2023 van de provincie Noord-Brabant. De begroting is door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangeboden.

De begroting is onderdeel van de sturings- en verantwoordingscyclus. In de begroting staat wat de provincie Noord-Brabant wil bereiken, wat we daarvoor gaan doen en welke middelen daarvoor worden ingezet. Op deze website vindt u ook een PDF-versie van de Begroting 2023.

Behandeling door Provinciale Staten: 11 november 2023.