Meer
Publicatiedatum: 26-07-2019

Inhoud

7. Kwaliteit van besturen en samenwerken

Onze opgave

Kwaliteit van besturen en samenwerken

De klimaatopgave, de energietransitie, het verstedelijkingsvraagstuk, de toenemende ongelijkheid in de samenleving, vergrijzing en vermenging tussen de onder- en de bovenwereld: het zijn grote maatschappelijke opgaven die wereldwijd spelen en die meer dan ooit hoge eisen stellen aan de samenwerking van bestuurlijke organisaties. Het vraagt om een openbaar bestuur dat functioneert als één door de overheidslagen, schaalniveaus en maatschappelijke opgaven heen. Tenslotte is geen van de opgaven geïsoleerd. Als middenbestuur hebben wij hierin een bijzondere verantwoordelijkheid omdat wij enerzijds een netwerk hebben dat alle overheidslagen omvat, en anderzijds de transities zelf mee vormgeven. We willen in de komende periode onze schakel- en slagkracht inzetten om stappen voorwaarts te zetten in de ontwikkeling van Brabant. We onderhouden en investeren in onze netwerken omdat de kracht van Brabant medebepaald wordt door de kwaliteit van ons netwerk.