Voorwoord

Welkom in de webversie van de bestuursrapportage I-2022 van provincie Noord-Brabant

U bent op de homepage van de webversie van de bestuursrapportage I-2022 2022 van de provincie Noord-Brabant. De bestuursrapportage is door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangeboden.

De bestuursrapportage is onderdeel van de sturings- en verantwoordingscyclus. De provincie rapporteer erin over de voortgang van de uitvoering over de eerste kwartaal van het jaar. 

Een PDF-versie van de Bestuursrapportage I-2022 kunt u hier vinden.

Behandeling door Provinciale Staten: 24 juni 2022