Bestuursrapportage II-2020

Welkom in de webversie van de bestuursrapportage van provincie Noord-Brabant

U bent op de homepage van de webversie van de bestuursrapportage II-2020  van de provincie Noord-Brabant.

De bestuursrapportage is onderdeel van de beleids- en begrotingscyclus. In de bestuursrapportage rapporteren Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over de stand van zaken van de uitvoering van het beleid in het lopende begrotingsjaar 2020

De officiële versie van de Bestuursrapportage II - 2020 kunt u hier vinden. Deze officiële versie is door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangeboden.

Behandeling door Provinciale Staten: 16 oktober 2020.