Begroting 2019

Welkom in de webversie van de begroting van provincie Noord-Brabant

U bent op de homepage van de webversie van de begroting 2019 van de provincie Noord-Brabant.

De begroting is onderdeel van de beleids- en begrotingscyclus. In de begroting staat wat de provincie Noord-Brabant wil bereiken, wat we daarvoor gaan doen en welke middelen daarvoor worden ingezet.

De officiële versie van de Begroting 2019 kunt u hier vinden. Deze officiële versie is door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangeboden.

Behandeling door Provinciale Staten: 9 november 2018.