Voorwoord

Welkom in de webversie van de begroting van provincie Noord-Brabant

U bent op de homepage van de webversie van de eerste bestuursrapportage 2021 van de provincie Noord-Brabant. De bestuursrapportage is door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangeboden.

De bestuursrapportage is onderdeel van de sturings- en verantwoordingscyclus.  Hierin rapporteren we over de afwijkingen in de uitvoering van de begroting 2021. 

Een PDF-versie van de Bestuursrapportage I-2021 kunt u hier vinden.

Behandeling door Provinciale Staten: 2 juli 2021