Bestuursrapportage I-2020

Welkom in de webversie van de bestuursrapportage van provincie Noord-Brabant

U bent op de homepage van de webversie van de bestuursrapportage I-2020  van de provincie Noord-Brabant.

De bestuursrapportage is onderdeel van de beleids- en begrotingscyclus. In de bestuursrapportage rapporteren Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over de stand van zaken van de uitvoering van het beleid in het lopende begrotingsjaar 2020

De officiële versie van de Bestuursrapportage 2020 kunt u hier vinden. Deze officiële versie is door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangeboden.

Behandeling door Provinciale Staten: 3 juli 2020.