Bestuursrapportage 2018

Welkom in de webversie van de bestuursrapportage van provincie Noord-Brabant

U bent op de homepage van de webversie van de Bestuursrapportage 2018 van de provincie Noord-Brabant.

De bestuursrapportage is onderdeel van de beleids- en begrotingscyclus.

In de bestuursrapportage  rapporteren Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over de stand van zaken van de uitvoering van het beleid in het lopende begrotingsjaar 2018.

De officiële versie van de Bestuursrapportage 2018 kunt u hier vinden. Deze officiële versie is door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangeboden.

Behandeling door Provinciale Staten: 28 september 2018.