Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Weerbare overheid

Weerbare overheid

Voor het vergroten van de ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid willen we de aanbevelingen van het RIEC (uit de Quickscan) en de visitatiecommissie Bibob daarover verder uitwerken en omzetten in concrete stappen, om zo blijvende aandacht voor ondermijningsrisico’s te borgen. Ook willen we over het risico op ondermijning actiever en structureler met andere overheden en private partijen (burgers, branches en bedrijfsleven) communiceren