Meer
Publicatiedatum: 24-04-2019

Inhoud

Inleiding

In de Begroting 2019 geeft de provincie Noord-Brabant aan welke beleidsdoelen zij nastreeft en wat de provincie doet om deze doelen te bereiken. Met de vaststelling van de begroting wijzen Provinciale Staten middelen toe voor het realiseren van de doelstellingen en prestaties voor het begrotingsjaar 2019. Daarnaast geeft de begroting inzicht in de in volgende jaren te realiseren prestaties en daaraan te koppelen middelen.