Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Vrijetijdseconomie (VTE)

Vrijetijdseconomie (VTE)

De doelen voor VTE voor deze bestuursperiode zijn blijkens de midterm review al gehaald. Vooral het aantal buitenlandse gasten en de bestedingen zijn stevig toegenomen met als resultaat een verbetering van de werkgelegenheid. Dit wordt vooral veroorzaakt door een toename van het aantal internationale bezoekers: in Brabantse parken nam in 2017 het aantal gasten met 13% toe met 4% meer overnachtingen, terwijl de hotels een stijging lieten zien van 21% meer gasten en 16,5% meer overnachtingen. VisitBrabant is het belangrijkste instrument om de positieve resultaten vast te houden en uit te breiden. De aanpak kenmerkt zicht door focus op thema’s met een internationaal bereik, projecten rondom cross-overs, diensten aan ondernemers en versterking van de samenwerking in het netwerk. Door gezamenlijke marketing en versterking van het aanbod wordt de (inter)nationale zichtbaarheid van Brabant naar publiek vergroot, met meer bezoekers die Brabant als bestemming kiezen voor een korte vakantie (shortbreak). Voortzetting van de PR-campagne Brabant is Open (met een bereik van enkele tientallen miljoenen mensen) met BrabantNacht als kick-off, is hiervoor een belangrijk moment.

De crossovers met andere provinciale opgaven op het gebied van o.a. cultuur (Van Gogh, Design, Dance), erfgoed (Zuiderwaterlinie, Tweede Wereldoorlog), agrifood (We are food), branding en internationalisering en regio Waterpoort (riviercruises) worden in 2019 doorontwikkeld. Hierbij wordt ook verbinding gelegd met de activiteiten op gebied van wandel- en fietsroutes in Brabant.
Het Leisure Ontwikkel Fonds leidt tot kwaliteitsverbetering van het aanbod, met voldoende kwalitatieve aanvragen en deelname van alle regio’s. Hiermee kunnen vernieuwende projecten van de grond komen.

Tot slot haakt de provincie aan op de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van spreiding van toeristen zodat we daar in Brabant optimaal van kunnen profiteren.