Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Versterken Sociale Veerkracht

Versterken Sociale Veerkracht

2019 is het laatste uitvoeringsjaar van het huidige programma VSV. In dit jaar komen we in de fase van het borgen van de resultaten en het zichtbaar maken van de meerwaarde van de responsieve manier van werken en de lerende aanpak.

In voorgaande fasen is de basis gelegd voor Stérk Brabant en diverse soorten ondersteuningsaanbod. In 2019 kan de samenwerking met initiatieven worden opgeschaald: het netwerk van Stérk Brabant groeit (gericht), de ondersteunende organisatie is hierop ingesteld, en er komt in toenemende mate ondersteuningsaanbod beschikbaar. In de (door)ontwikkeling van Stérk Brabant in 2018 heeft programma VSV een initiërende en sturende rol gehad. Na de doorontwikkeling is in 2019 sprake van een stevige organisatie, geleid door Zet en Zorgbelang, die een basisinfrastructuur biedt aan alle provinciale programma’s die aansluiting zoeken bij initiatieven in de samenleving en/of deze willen versterken.

De ontwikkeling van ondersteuning op basis van de behoeftes van initiatieven is echter niet “af”. In eerdere fasen is bijvoorbeeld gevraagd om verkenning van nieuwe vormen van financiële ondersteuning door de overheid, o.a. voor het bevorderen van sociaal ondernemerschap. Niet in de vorm van een subsidieregeling, maar op een manier die ondernemerschap en zelfstandigheid versterkt. Een nieuwe mogelijkheid op dit gebied onderzoeken we in 2019 in de pilot ‘Resultatenfonds’.

Programma VSV komt steeds meer in contact met omvangrijke en complexe integrale vraagstukken en initiatieven. Bij veel van deze vraagstukken is het sociale aspect van belang voor een duurzame, “inclusieve” oplossing of een systeemverandering van binnenuit. Daarvoor zoeken andere provinciale opgaven de samenwerking met programma VSV. Denk hierbij – naast arbeidsmarkt en energie - aan de transformatie-agenda, digitalisering, digibetisme, arbeidsmigratie, etc. Door intensievere samenwerking met andere provinciale opgaven versterken we de gewenste integrale manier van benaderen van vraagstukken / initiatieven én werken we aan zichtbaarheid van de responsieve manier van werken.

Het programma Dementievriendelijk Brabant is een lerend netwerk van Brabanders, gemeenten en experts rond een heel specifieke doelgroep, namelijk mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zij zetten zich in voor een inclusieve samenleving. Omdat we in dit programma heel gericht leren wat hierin wel/niet werkt, subsidiëren we dit netwerk vanuit programma VSV. Belangrijke pijler in het Dementievriendelijk Brabant 2018-2020 is impactmonitoring.

Afhankelijk van nieuwe onderzoeksvragen worden nieuwe partijen uitgenodigd voor het lerende netwerk. Bestaande partners zijn met name PON, Telos, Avance Impact, Tilburg University, TU Eindhoven en Social Enterprise NL. In 2019 is o.a. aanvullende expertise nodig voor het Resultatenfonds, zoals van Social Finance NL, Social Finance UK, de BOM en stichting DOEN.

Leermethodieken die in internationale projecten en netwerken worden ontwikkeld en ervaringen die daarmee worden opgedaan zijn ook waardevol voor de ontwikkeling van het programma Sociale Veerkracht. Andersom is een methodiek als impactmonitoring van belang voor internationale partners. Daarom versterken we in 2019 de verbinding met onze internationale netwerken en partners. We doen dit o.a. via  het interreg project ITHACA gericht op het thema langer gezond thuis wonen.

We ontwikkelen laagdrempelig aanbod voor het uitvoeren van impactmetingen bij initiatieven. Hiervoor wordt in 2019 een pilot opgezet.