Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

Ondanks onze gezamenlijke inzet met partners zien we helaas een stijgende lijn in het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. Dit vraagt om een aanscherping van onze aanpak. Het uitvoeringsplan Verkeersveiligheid loopt eind 2019 af. Op basis van een evaluatie stellen we samen met onze partners een nieuw uitvoeringsplan op dat aansluit bij het landelijke strategische plan verkeersveiligheid 2030.

De integrale aanpak staat centraal bij verkeersveiligheid. De samenwerking met politie en openbaar ministerie rondom verkeershandhaving wordt verder geïntensiveerd. M.b.t. de pijler infrastructuur zetten we in op een veilige inrichting van bermen langs provinciale wegen en de versnelde uitvoering van kleinschalige reconstructies n.a.v. het onderzoek wegprofielen.

Bij de pijler gedrag staat de campagne in het teken van zichtbaarheid. Daarnaast wordt de doorlopende campagne voor alertheid in 2019 geïntensiveerd. We continueren onze inzet voor BrabantsVerkeersveiligheidsLabel (BVL) en Totally Traffic. Bovendien rollen we het educatieprogramma Totally Traffic verder uit naar een kwetsbare doelgroep, nl. leerlingen van MBO-instellingen.