Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Verankering van natuur en landschap in de samenleving

Verankering van natuur en landschap in de samenleving

Bij het verbinden van natuur en landschap met de samenleving spelen we vooral in op initiatieven van burgers en bedrijven. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de gezonde, klimaatbestendige schoolpleinen die met ondersteuning van de provincie worden gerealiseerd.
In 2019 gaan we vormen van CO2-compensatie verkennen, gaat de subsidieregeling ‘Leefgebied van de bij’ volop in uitvoering en werken we aan de verbetering van de toegankelijkheid van natuurgebieden. Op het grensvlak van landbouw en natuur zetten we nadrukkelijk in op het stimuleren van natuurinclusieve landbouw.