Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Sport

Sport

Om de ambities en doelstellingen van het sportbeleid te realiseren is de programmaorganisatie BrabantSport opgericht. BrabantSport voert het provinciaal sportbeleid tot en met 2019 uit. Dat doet BrabantSport in samenwerking met Team Brabant Sport, het CTO Zuid, Sportservice Noord-Brabant en Stichting Sports & Technology. Brabant Sport nodigt andere partijen uit om ook aan te sluiten. In 2019 treedt het publiek-privaat fonds voor de ondersteuning van grote sportevenementen e.o. in werking. BrabantSport verzorgt ook de trekkende rol in de Brabantstadsamenwerking ten aanzien van 1) het versterken van de urban sports in Brabant en 2) het aantrekken van grote sportevenementen, inclusief het maximaliseren van de spin-off hiervan voor de hele provincie.  De sportagenda wordt in 4 lijnen uitgevoerd:

  • Aangepast sporten: De provincie ondersteunt in 2019 diverse initiatieven voor mensen met een beperking. Zoals het project Uniek Zwemmen in Brabant, waarbij zwemmen voor mensen met een beperking beter wordt gefaciliteerd en gepromoot. Ook faciliteert zij de beschikbaarheid van hulpmiddelen om te sporten en bewegen, stimuleert zij de organisatie van beweegactiviteiten bij zorginstellingen, patiëntenverenigingen en SW-bedrijven en onderzoekt ze verbeteroplossingen voor het vervoer van sporters met een beperking. Tenslotte ondersteunt de provincie side-events voor mensen met een beperking bij grote sportevenementen. Deze en andere activiteiten moeten bijdragen aan de doelstelling om 50.000 mensen met een beperking in beweging te hebben gekregen.
  • Evenementen: De provincie ondersteunt in 2019 circa tien jaarlijks terugkerende topsportevenementen en het Wereldkampioenschap (Para)handboogschieten in ‘s-Hertogenbosch. Ook worden in 2019 diverse projecten opgestart en activiteiten georganiseerd in de aanloop naar de Vuelta in 2020.
  • Talentontwikkeling: we continueren de ondersteuning van het Centrum voor Topsport en Onderwijs. Het betreft 24 talentenprogramma’s van sportbonden en een regionale talentendag voor identificatie van nieuw talent.
  • Innovatie: we continueren de ondersteuning van het innovatiecluster Sports & Technology. Zij zijn betrokken bij Europese projecten die ten doel hebben via innovatieve toepassingen mensen meer te laten bewegen en bedrijven nieuwe marktkansen te bieden.

 

Op basis van de evaluatie van de ‘Sportagenda Brabant Beweegt’ in 2018 wordt input voor nieuw sportbeleid gegeven t.b.v. het nieuwe bestuursakkoord.