Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

SmartwayZ.NL Smart Mobility

SmartwayZ.NL Smart Mobility

Steeds vaker combineren we infrastructurele werkzaamheden met Smart Mobility maatregelen om zo reizigers en de logistieke sector slimmer en efficiënter gebruik te laten maken van het beschikbare netwerk.
Dat doen we in nauwe samenwerking met marktpartijen, kennisinstellingen/onderwijs, overheden en gebruikers via:

  • Mobility Lab: we stimuleren start-ups op het gebied van smart mobility door het bieden van een plek om te testen en het leveren van expertise. In Mobility Lab 3 verwachten we in 5-10 initiatieven in Brabant te realiseren in 2019. 
  • MobilitymoveZ.NL: samen met partners testen en ontwikkelen we innovatieve mobiliteitsconcepten in de praktijk. Meerdere consortia starten hun concepten in 2019 (zie 05.02)
  •  Mobility Market: we rollen samen met marktpartijen bestaande en bewezen effectieve Smart Mobility diensten grootschalig uit. Zo realiseren we in combinatie met het no-regret maatregelenpakket op de A2 Weert – Eindhoven een mobiliteitsdienst en gaan we voorbereidingen treffen voor een pakket tijdens de werkzaamheden op de N279 Veghel - Asten en in Zuidoost-Brabant. 
  • Smart Logistics: we realiseren maatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid en werken samen met logistieke partijen om via het delen van data tot efficiënter vrachtvervoer over de weg te komen.
  • Reizigersaanpak: via een duurzame relatie met reizigers (nu ± 6.000) krijgen we beter inzicht in de wensen en het gedrag van de reiziger. In 2019 streven naar een verdere groei van de gebruikersgroep en bredere toepassing in projecten.