Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

SmartwayZ.NL

SmartwayZ.NL

De bereikbaarheid van Zuid-Nederland pakken we aan via het programma SmartwayZ.NL . Op basis van de vaststelling van het PIP voor de N279 Veghel-Asten streven we naar gunning eind 2019.  Onderdeel van dit project is ook de toepassing van smart mobilitiy in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Voor de aanpak van de A58 (InnovA58) starten in de loop van 2019 de voorbereidingen op basis van een ontwerptracébesluit (1e kwartaal 2019). Voor het traject Tilburg – Breda op deze oost-west verbinding wordt een besluit genomen op basis van de MIRT-verkenning. De beoogde realisatie voor zowel N279 als A58 is nog steeds 2023.

Het ontwerptracébesluit A67 zal worden vastgesteld op basis van het voorkeursalternatief 2018.
Het korte termijn no-regret maatregelenpakket voor de A2 Weert – Eindhoven zal worden afgerond. Op basis van inzicht in de effecten worden vervolgstappen bepaald. Het onderzoek A2 Eindhoven randweg (in combinatie met A50) leveren we in 2019 op. Op basis van de resultaten word de vervolgaanpak bepaald.

De komende jaren gaat Brabant dus flink op de schop. Samen met andere partners (o.a. Rijk) willen we concrete afspraken maken over een ‘slimme minder hinder’ aanpak.