Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Smart Mobility

Smart Mobility

In 2019 worden in Brabant langs provinciale wegen en in de B5-steden 180 intelligente verkeersregelinstallaties opgeleverd als resultaat van het landelijke project Talking Traffic. Dit vormt de basis voor het (verder) uitrollen van nieuwe diensten zoals ‘time to green’ en de app ‘Schwung’ (prioriteit voor een specifieke groep). De huidige 3 dienstverleners (o.a. Flitsmeister) hebben samen ongeveer 1,5 miljoen potentiele gebruikers, waarvan naar schatting 200.000 in Brabant. Bij integratie van deze services in nieuwe auto’s, dan kan het aantal sneller oplopen.

De eerste uitvoeringsovereenkomsten voor MobilitymoveZ.NL worden voorbereid. Het gaat onder andere om een autonoom rijdende elektrische deelauto, de inwinning en verspreiding van data voor zelfrijdend vervoer en proeven met verkeersmanagement voor een situatie met zelfrijdende voertuigen. De realisatie is afhankelijk van het tempo, de aard en aanlooptijd van de projecten. We starten met een nieuwe uitvraag van initiatieven met als resultaat nieuwe uitvoeringsovereenkomsten. Daardoor ontstaat een doorlopende cyclus en blijven we smart mobility toepassingen verder ontwikkelen en testen.

Onze (inter-) nationale toppositie op het gebied van smart mobility heeft geleid tot het gastheerschap voor het ITS-Europe congres in 2019. Dit event biedt een mooi podium om de regio op het gebied van Smart Mobility bij het grote publiek te promoten.