Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Samenhangend en robuust natuurnetwerk

Samenhangend en robuust natuurnetwerk

In 2019 gaat veel aandacht uit naar het verlenen van subsidie voor en uitvoeren van PAS-herstelmaatregelen in 14 PAS-gebieden (PAS: Programmatische aanpak stikstof). De planning is erop gericht dat alle 1e fase PAS-herstelmaatregelen vóór 1 juli 2021 zijn uitgevoerd.

We gaan extra investeren in toezicht en handhaving in het natuur- en buitengebied van Noord-Brabant. Dit is mogelijk met de middelen waarover PS op 20 april 2018 een motie hebben aangenomen.

De Wet natuurbescherming heeft effect op de omvang en ligging van ecologische verbindingszones (EVZ). Daarom brengen we in overleg met betrokken organisaties de EVZ-opgave opnieuw in kaart. In 2019 zal hierover een voorstel aan PS worden voorgelegd.

Het daadwerkelijk realiseren van een samenhangend en robuust netwerk van natuurgebieden is ondergebracht in productgroep 03.04.