Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Ruimtelijke Ontwikkeling algemeen

Ruimtelijke Ontwikkeling algemeen

  • De borging van de omgevingskwaliteit in projecten rondom energietransitie, kilmaatadaptatie, water, mobiliteit, etc; Borging en uitwerking van omgevingskwaliteit in het instrumentarium van de omgevingswet
  • De inhoudelijke voorbereiding van de ontwikkeldagen van waaruit, op basis van een strategische, samenhangende visie op de ontwikkeling van de regio, afspraken worden gemaakt over oa. de kwalitatieve en kwantitatieve (her) ontwikkeling van woon- en werklocaties.
  • De inzet van Werkplaats De Gruyter voor het vinden van inspirerende, duurzame en verrassende oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in onze provincie (zie http://werkplaatsdegruyter.nl/ )
  • In de geest van de omgevingswet het in een zo vroeg mogelijk stadium begeleiden en adviseren van ca. 2500 gemeentelijke plannen zodat er evenwichtige afweging plaats vindt van provinciale belangen enerzijds en maatschappelijk opgaven/uitdagingen anderzijds.