Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Provinciale culturele infrastructuur

Provinciale culturele infrastructuur

In deze bestuursperiode is met de omslag naar meerjarige toekenningen een basis gelegd voor een solide culturele infrastructuur. Wij ondersteunen 53 culturele instellingen meerjarig in de periode 2017-2020. Deze basis vormt het vertrekpunt voor de voorbereidingen, in BrabantStad-verband, op het nieuwe cultuurbestel vanaf 2021. Daarnaast ondersteunen wij via Kunstloc Brabant en Cubiss Brabant de culturele en sociale sectoren  . In 2018 is voor het eerst een regeling talentenhub opengesteld waarmee we talentontwikkeling in Brabant stimuleren. Deze ondersteuning zetten we door in 2019.