Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Openbaar Vervoer

Openbaar Vervoer

We geven uitvoering aan drie concessies conform uitgangspunten uit de OV-visie. Onder 1 paraplumerknaam Bravo zorgen we voor passend openbaar vervoer voor iedere doelgroep. Daarbij zetten we in op verduurzaming en het bevorderen van de sociale veiligheid. Samen met de vervoerders en Reizigersoverleg Brabant (ROB) bepalen we in de veiligheidsplannen wat de specifieke speerpunten zijn. Naast reguliere dienstregeling bieden we maatwerk aan via Bravoflex en BravoSamen. Met Bravodirect willen we in 2019 het HOV netwerk verder verstevigen en onder de aandacht brengen.

We starten met de voorbereiding van de aanbesteding van de concessie in West Brabant (eind 2022) op basis van de resultaten Vernieuwing OV en de herijkte OV-visie. We gaan daarbij meer sturen op doelen en werken met een adaptieve agenda aan de vernieuwing van ons OV. Experimenten en pilots met nieuwe vormen van (openbaar) vervoer, zoals deeldiensten, platforms en maatwerkoplossingen spelen daarbij een belangrijk rol.