Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Ondersteuning bestuur

Ondersteuning bestuur

Een adequate ondersteuning van de eigen bestuursorganen: Provinciale Staten door de Griffie en Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning door de provinciale organisatie. Voor de uitvoering van vooral rijkstaken, zoals vastgelegd in de Ambtsinstructie Commissaris van de Koning, wordt de Commissaris van de Koning ondersteund door het kabinet CdK. Tot deze rijkstaken van de CdK behoren onder meer openbare orde en veiligheid en burgemeestersaangelegenheden.