Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Ondersteunende maatregelen

Ondersteunende maatregelen

We steken veel energie in de ontwikkeling van innovatieve stalsystemen, gericht op een integrale (bron)aanpak: vermindering van emissies en verbetering van de gezondheid van mens en dier. Hierin ondersteunen we de validatie van systemen, faciliteren we de ontwikkeling van concepten, stellen we kennis beschikbaar en bevorderen we de uitrol (‘first-movers’-regeling).

De ondersteuning van agrarische ondernemers op het gebied van innoveren, omschakelen en stoppen zetten wij voort.
De samenwerking met het rijk en andere provincies voor een warme sanering van de varkenshouderij zal verder worden geïntensiveerd. In 2019 wordt de eerste tranche sanering door het rijk uitgevoerd. We streven ernaar dat zo veel mogelijk Brabantse varkenshouders gebruik kunnen maken van de regeling. De provincie zal bevorderen dat, gekoppeld aan de sanering, sloop en/of herbestemming wordt bewerkstelligd.