Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Natuurnetwerk Brabant

Natuurnetwerk Brabant

Het overige deel van de realisatie van het NNB verloopt niet via het GOB. Het gaat dan vooral om het volgende: 

  • De provincie financiert de projecten die vóór 1 mei 2014 zijn gestart, de zgn. pré-GOB projecten (Lenteakkoordprojecten en de bidbooks Markdal, Scheeken - De Mortelen en de Maashorst); 
  • De provincie koopt de gronden in de complexe PAS-gebieden (De Langstraat, Kempenland-West, Leenderbos, Groote Heide & de Plateaux , Deurnsche en Mariapeel en Groote Peel;
  • Een deel van de gronden die van het Rijk is overgekomen was al ingericht.

Bij de realisatie van het NNB werken we nauw samen met (manifest)partners en andere initiatiefnemers (overheden, organisaties en ondernemers). We faciliteren deze partners met creatieve instrumenten, geld én menskracht. Daarbij werken we nauw samen met onderwijs- en onderzoeksinstellingen. De Werkeenheid NNB ondersteunt initiatiefnemers bij ontwikkelen van realisatie-plannen die bij het GOB voor subsidie worden ingediend.

Met het concept van “het ondernemend natuurnetwerk” is de aanleg van nieuwe natuur ook interessant voor (agrarische) ondernemers. Daarnaast is er een nauwe relatie tussen de klimaatverandering en de realisatie van nieuwe natuur. Zo kan nieuwe natuur ons helpen om de gevolgen van droogte, hevige regenval en hitte op te lossen en om de uitstoot van de CO2 te verminderen. We zetten daarom steeds nadrukkelijker in op de realisatie van nieuwe natuur in combinatie met andere (maatschappelijke) doelen op het gebied van water, landbouw, energie, wonen en/of klimaat.