Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

MKB en ondernemerschap

MKB en ondernemerschap

Als onderdeel van de nieuwe Samenwerkingsagenda met het rijk, zorgen wij voor een adequate en effectieve ondersteuningsstructuur voor het innovatief MKB-bedrijfsleven. Hierbij trekken wij gezamenlijk op met de provincies Zeeland en Limburg. In de tweede helft van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 worden de afspraken uit de Samenwerkingsagenda Rijk – Regio omgezet in concrete afspraken over een samenhangende inzet van Rijk en regio naar het innovatieve MKB en innovatieve starters. Dit moet leiden tot het voortzetten van de MIT-regeling in aangepaste vorm en tot een verbinding van het rijksbeleid voor starters met het recente Brabantbrede startersprogramma (Braventure) en het nieuwe provinciale Brabant Startup Fonds.